تیمی از دانشمندان MIT موفق به ساخت تراشه‌هایی چند هسته‌ای شده‌اند که سرعت پردازش اطلاعات در این تراشه‌ها در مقایسه با نمونه‌های موجود در بازار، بسیار بیشتر است. این محققان تکنیک برنامه‌ریزی جدیدی را با عنوان CDCS توسعه داده‌اند که در واقع کوتاه شده‌ی عبارت Computaion and Data Co-Scheduling‌ است. براساس اطلاعات ارائه شده توسط محققان، با استفاده از این روش، محاسبات و انتقال داده‌ها به تراشه‌ به گونه‌ای برنامه‌ریزی و انجام می‌شود که در یک تراشه‌ی ۶۴ بیتی، سرعت پردازشی ۴۶ درصد افزایش یافته و میزان مصرف انرژی نیز ۳۶ درصد کاهش می‌یابد. این افزایش در میزان پردازش اطلاعات اهمیت بسیار بالایی دارد، چراکه تراشه‌های چند هسته‌ای معمولا در دیتاسنتر‌ها یا سوپرکامپیوترهایی که نیاز به بهره‌وری بالا وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.