وقتی صحبت از مصاحبه‌ی شغلی می‌شود، صداقت بهترین سیاست کاربردی است. اما گاهی جویندگان از جان گذشته‌ی کار، در مواجهه با بعضی سوالات سخت - یا سوالاتی که پاسخ‌های آن‌ها، شانس استخدام را از بین می‌برد - واقعیت را طور دیگری نشان می‌دهند و دروغ‌های دم دستی را تحویل می‌دهند.

" لین تیلور"، کارشناس ملی محیط کار و نویسنده‌ی کتاب " زمام محیط کار افتضاح خود را به دست بگیرید: چگونه اخلاق‌های کودکانه‌ی رییس خود را مدیریت کرده و در شغل خود پیشرفت کنید"، می‌گوید:

برای مثال، بعضی از مصاحبه‌گر‌های سختگیر به برخی از سوالات کلیدی نوعی واکنش منفی می‌دهند تا عملکرد شما را در شرایط تحت فشار مشاهده کنند. وقتی که روی صندلی داغ نشسته‌اید، شرایط برای گفتن حرفی که بعدا پشیمان شوید مناسب است! خیلی از مدیران استخدام هم در این اوضاع به دنبال شکاف یا تناقضی در صحبت‌های شما می‌گردند. ضمن این که آن‌ها می‌دانند که اگر از این شرایط سالم عبور کنید، احتمالا بر چالش‌های موجود در کار هم غلبه خواهید کرد.