آموزش اکسل  Excel 2007

برنامه اکسل یک نرم افزار جامع برای کار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با کمک نرم افزار اکسل میتوانید انواع جداول حاوی متون و اعداد را ایجاد کرده و از فرمولها و توابع ریاضی، آماری و منطقی جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده کنید. همچنین بوسیلهنرم افزار اکسل امکان ایجاد نمودارهای متنوع از مقادیر موجود در جدولها نیز امکانپذیر است. در صورت استفاده از قابلیتهای حرفه ای مانند ماکروها و زبان VBA میتوان گفت که نرم افزار Excel تقریباً برای ایجاد تمام کاربرگها و نرم افزارهای مالی و آماری راه حل مناسبی به شمار می آید.


مطالب این کتاب ( آموزش فارسی و تصویری اکسل Excel 2007 ) طبق سر فصل های استاندارد وزارت ارشاد و با ویژگی آموزش گام به گام مصور و با بیانی بدور از پیچیدگی و ابهام برای دانش آموزان کاردانش و سایر علاقمندان عزیز تالیف شده است در ضمن تعاریف مطرح شده در این کتاب ( آموزش فارسی و تصویری اکسل Excel 2007 ) به صورت ساده و کلی بیان شده و از بیان تعاریف جامع و دانشگاهی به دلیل دشوار درک تعاریف خودداری شده است.


  دریافت آموزش اکسل 2007
عنوان: آموزش کاربردی Excel 2007
حجم: 5.2 مگابایت