کلیات
INTP ها ساکت ، محطاط ، متکی به خود و به شدت مستقل هستند . برای آنها دقیق بودن ، مهم است . این تیپ شخصیتی از کنجکاوی فراوان بهره دارد.
محل کار
*می توانند سیستم های پیچیده و الگوهای مفهومی را بهبود ببخشند ، اما ترجیح می دهند که کاربرد و اجرا را به دیگران واگذار نمایند . 
*از صلاحیت حرفه ای سطح بالا بر خوردارند و از این حیث به خود می بالند . 
*همه انتخاب هارا به دقت وارسی می کنند. 
*متوجه تضاد ها ، ناسازگاری ها و اشکالات منطقی در اندیشه های خود و دیگران هستند . 
*وقتی موضوعی را به درستی درک کنند به حرکت درمی آیند . 
*دوست دارند هدف ها و استانداردهای خود را در محیطی انعطاف پذیر و بی ساختار تعیین کنند. 
*اگر نتوانند از توانمندی های خود استفاده کنند ، بدبین و افسرده می شوند . 
*دوست دارند که به طور مستقل کار کنند ، اما تکمیل کردن کارها برایشان دشوار است. 
*دوست ندارند دیگران راسرپرستی کنند.
عناوین شغلی
*باستان شناسی 
*معمار 
*هنرمند 
*فضانورد 
*وکیل 
*زیست شناس 
*شیمی دان 
*تحلیل گر یا برنامه نویس کامپیوتر 
*مهندس 
*برنامه نویس مالی 
*طراح گرافیک 
*تاریخ دان 
*مخترع 
*ریاضی دان 
*موسیقی دان 
*فیلسوف 
*عکاس 
*پزشک 
*روانپزشک 
*روانشناس 
*پژوهشگر 
* دانشمند 
*استاد دانشگاه 
*نویسنده
ارتباط با دیگران
*در اندیشه ها ، علایق و کار خود فرو می روند و ممکن است روابط خود را فراموش کنند . 
*نسبت به کسانی که برای آنها مهم هستند صمیمی و وفادارند. 
*ممکن است به آسانی از برقراری تماس با دیگران خودداری ورزند . 
*یک فضای رها از تضاد و آرام را دوست دارند. 
*به ظاهر جسمانی خود توجهی ندارند . برایشان مهم نیست که دیگران درباره آنها چه فکر می کنند. 
*خوش خلق هستند . 
*با غریبه ها رسمی هستند و از آنها فاصله می گیرند . 
*از صحبت های خودمانی خوششان نمی آید. 
*می توانند خود بین و خود خواه باشند. 
*اغلب از شرکای زندگی معاشرتی استقبال می کنند.
اوقات فراقت
INTP ها ترجیح می دهند که بسیاری از کارها را به تنهایی انجام دهند . آنها دوست دارند کارهایی بکنند که دیگران در آن دخالتی نداشته باشند . برخی از INTP ها از چالش های جسمانی لذت می برند و بسیاری از آنها به فعالیت هایی مانند بریج ، شطرنج و بازی با کلمات علاقمند هستند. INTP ها ، یاد گیرنده هایی برای همه مدت عمر هستند و پیوسته شعور خود را بیشتر می کنند .
پیشنهاد
*به امیال و نیازهای دیگران حساس باشید . ببینید برای کسانی که شما به آنها بها می دهید چه موضوعی اهمیت دارد . 
*بیش از اندازه انتقاد گر نباشید. 
*بیاموزید که آنچه را می نویسید یا می گویید ساده سازی کنید تا دیگران بتوانند شما را درک کند. 
*از موفقیت های دیگران تعریف کنید ، از استعدادهایشان حسن جویی کنید . حتی برای جزیی ترین کارها از آنها تعریف کنید . 
*تصمیم گیری های خود را به بعد موکول نکنید. 
*بیاموزید که خودتان را بیش تر بیان کنید. توضیح بدهید که در درون خود چه احساسی دارید. 
*در بحث های گروهی حرفتان را بزنید ، حتی اگر اندیشه یا ایده ای ممکن است به نظرتان مسلم برسد. 
*وقتی با نظر شما مخالفت می شود رفتار تدافعی اتخاذ نکنید. 
*به توانمندی های خود بها بدهید - نوآور بودن ، منطقی بودن ، مستقل بودن ، تحلیل گرا بودن ، توجه داشتن به جنبه های فطری و دقت در اندیشیدن و به زبان جاری ساختن .