برای چک کردن و جایگزینی فایل های معیوب ویندوز، بدون نصب مجدد می توان در قسمت Run منوی Start عبارت sfc /scannow را وارد نمایید. همچنین سی دی ویندوز اکس پی را نیز درون درایو قرار دهید. این برنامه فایل های ویندوز را با فایل های درون سی دی چک و فایل های معیوب را جایگزین می نماید. اگر می خواهید از طریق نصب ویندوز آن را تعمیر نمایید سی دی ویندوز را درون درایو قرار دهید و دستگاه را دوباره راه اندازی نمایید تا برنامه نصب ویندوز اجرا شود. سپس در ابتدای مرحله نصب در صفحه Welcome to setup کلید R فشار دهید تا تعمیر ویندوز را انتخاب و دستورالعمل ها را برای تغییر ویندوز دنبال کنید.