IC800242.jpeg

مایکروسافت در نسخه جدید اس کیو ال سرور یعنی SQL Server 2016‌ این امکان را به مجموعه امکانات خود اضافه کرده است و از سرویس ابری و آنلاین آژور Azure  برای ذخیره داده های قدیمی و از سیستم محلی کاربر برای داده های جدید استفاده می کند. نکته جالب ماجرا اینجاست که با فعال کردن این قابلیت کهStretchDB نام دارد و ساخت یک حساب کاربری در سرویس ابری آژور، عملیات انتقال داده ها به سرور آژور به صورت خودکار توسط خود اسکیو ال سرور انجام میگیرد و بازیابی اطلاعات هم به صورت خودکار صورت می پذیرد.

IC835282.jpeg

برای مشاهده جزییات بیشتر، علاوه بر مستندات خود مایکروسافت،  به این مقاله هم می توانید رجوع کنید .

البته این امکان در پستگرس ۹.۵ هم با معرفی جداول خارجی و استفاده از تریگرها فراهم شده است .

منبع : www.bigdata.ir