میثم علی پور -  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی نرم افزارشرکت در المپیاد کامپیوتر و کسب رتبه اول 
شرکت در المپیاد برنامه نویسی کشوری و کسب رتبه 3 کشوری
دانشجوی نمونه در سال 1391
مدیر Data Base گروه نرم افزاری پرنیان 
طراح و مشاور سایت های اینترنتی